ขออภัยค่ะ

สรุปโปรโมชั่น

bullet iconได้รับ 1 Coin ทุก ๆ ยอดเล่น 100 บาทbullet iconโปรโมชั่นหมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

  • สมาชิกจะได้รับ 1 Coin ทันที สำหรับทุก ๆ ยอดเล่นเกม 100 บาท ซึ่งยอดเล่นเกม คือ ยอดแทงที่หักจากการใช้ Coins (ถ้ามี)
  • ไม่จำกัดจำนวน Coins ที่ได้รับในแต่ละครั้ง
  • Coins ที่ได้รับสามารถนำไปใช้เล่นหวยหรือเป็นส่วนลดแทนเงินสดในโพยหวยครั้งถัดไปได้ โดย 1 Coin จะมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
  • Coins สะสมนั้นไม่มีวันหมดอายุตลอดการเป็นสมาชิก
  • หากโพยหวยที่เล่นมียอดเงินเล่นมากกว่าหรือเท่ากับ Coins ที่มีในวอลเล็ท สมาชิกจำเป็นต้องใช้ Coins ทั้งหมดในครั้งเดียว ไม่สามารถแยกใช้หลาย ๆ ครั้งได้
  • หากโพยหวยนั้นมียอดเงินเล่นน้อยกว่า Coins ที่มี สมาชิกจำเป็นต้องใช้ Coins เท่ากับยอดเล่นเท่านั้น โดย Coins ที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้เล่นได้ในครั้งต่อไป
  • Coins ที่ได้รับนี้จะไม่สามารถโอนให้สมาชิกอื่นได้
  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:00:01 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59:59
  • วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า