logo
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ สามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ หรือที่วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายการธุรกรรมทางบัญชีที่ทำร่วมกับทางบริษัท รายการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของผู้ใช้ด้วย2. วัตถุประสงค์ของการเข้าถึง เก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ตกลงและยอมรับให้มีการเข้าถึง เก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง ผู้ใช้ กับ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่าง วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ และบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้ในภาพรวม
(ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้รายบุคคล โดย วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
(ค) การติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการดูแลลูกค้าให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ อาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท และหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด4. ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้ยังเป็นผู้ใช้ และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ความเป็นผู้ใช้สิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด5. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้ทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นผู้ใช้ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่สามารถซื้อสินค้า หรือใช้บริการที่อยู่ภายในเว็บไซต์วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ได้ รวมถึงการที่ไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังช่องทางต่อไปนี้


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
LIN PULI INVESMENT CO.,LTD
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เราพร้อมดูแลคุณทุกวัน 24 ชั่วโมง
Copyright © 2022 | 116Lotto. All rights reserved.หวยรัฐบาลไทย | หวยฮานอยปกติ | หวยลาว | หวยมาเลย์
ติดต่อแอดมินเลือกช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับความช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

1. เติมเงินได้อย่างไร ?
วิธีการเติมเงินเพื่อเล่นเกมของ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ สามารถทำได้หลายวิธีทั้งผ่านระบบการโอนเงินโดยใช้การสร้าง QR Code, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และเติมเงินผ่านหมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับการโอนผ่าน QR Code เงินจะเข้าอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้ 1. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและผูกบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อบัญชีธนาคารเดียวกันกับชื่อของลูกค้า โดยต้องใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวในการโอนเงินผ่านระบบ QR Code เท่านั้น 2. ไปที่หน้ากระเป๋าเงินโดยเลือกที่ปุ่มกระเป๋าเงิน แล้วระบบจะนำไปสู่หน้าสร้าง QR Code เพื่อเติมเงิน 3. ลูกค้ากรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะเติม โดยระบบจะแสดงบัญชีธนาคารที่ลูกค้าผูกไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะโอนเงินด้วยบัญชีดังกล่าวเท่านั้น 4. หลังจากลูกค้ากรอกจำนวนเงินและกดปุ่มสร้าง QR Code ระบบจะสร้าง QR Code เพื่อนำไปใช้ในการโอนเงิน โดยจำนวนเงินจะมีเศษสตางค์เพื่อให้ระบบ สามารถตรวจสอบได้อัตโนมัติ 5. ลูกค้าเปิดใช้งานแอปของธนาคาร และโอนเงินโดยการสแกน QR Code 6. เมื่อกลับมาที่เว็บไซต์ ระบบจะทำการตรวจสอบและเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกเติมในกระเป๋าเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที สำหรับการโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือทรู มันนี่ วอลเล็ท โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้ 1. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและผูกบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อบัญชีธนาคารเดียวกันกับชื่อของลูกค้า โดยใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวในการโอนเงินผ่านแอปธนาคารของลูกค้าเท่านั้น 2. หากลูกค้าใช้บัญชีธนาคารที่ตรงกับที่ลงทะเบียน ระบบจะทำการตรวจสอบและเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกเติมในกระเป๋าเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาท
2. สมัครสมาชิกได้อย่างไร ?
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ 116Lotto.com 2. ไปที่เมนู "สมัคร/เข้าสู่ระบบ" ที่อยู่ด้านขวาบนของเว็บไซต์ 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนั้น เพื่อให้ลูกค้ากรอกรหัส OTP เพื่อดำเนินการต่อ 4. ผูกบัญชีธนาคารโดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อและนามสกุลของลูกค้า 5. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสสำหรับเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป 6. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร ?
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนของตัวเองได้ที่หน้าการตั้งค่า และสามารถเข้าไปได้จากการคลิกไอคอนรูป ซึ่งข้อมูลบางส่วนต้องการการยืนยันผ่านรหัส PIN หรือรหัส OTP ก่อนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
4. เปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้หรือไม่ ?
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ จะรองรับสกุลเงินบาท (THB) ในการเล่นเท่านั้น
5. วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ถูกกฎหมายหรือไม่ ?
116Lotto.com เป็นเว็บไซต์รองรับการใช้แอปพลิเคชั่น 116 ประเภท Remote Gambling ที่ได้รับใบอนุญาต (Licensing) ให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและควบคุมดูแลภายใต้กฏหมายของประเทศกัมพูชา และมีมาตรการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ของประเทศไทย ทั้งนี้ 116Lotto.com อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท LIN PULI INVESMENT CO., LTD.
6. เบอร์โทรศัพท์มือถือมีปัญหา หรือไม่ไ่ด้รับ OTP ต้องทำอย่างไร ?
ไม่ได้รับ OTP ? หากคุณไม่ได้รับ OTP ในโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบว่า 1. เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณถูกระงับสัญญาณจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ (เช่น คุณค้างชำระค่าบริการ หรือ เบอร์นี้ไม่ได้ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน) โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้สมัครกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณใช้งานอยู่เป็นเบอร์เดียวกัน ในกรณีที่คุณเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้ว ให้คุณกดไปที่ปุ่ม "ลืมเบอร์โทรศัพท์มือถือ" เพื่อกู้คืนเบอร์โทรศัพท์มือถือเก่าของคุณและทำการเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ 3. หากคุณพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับ OTP กรุณา ติดต่อแอดมิน เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ถูกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ระงับสัญญาณ ? หากเบอร์โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้เนื่องจากถูกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ระงับสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้ 1. ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณใช้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข 2. เมื่อสัญญาณโทรศัพท์ของคุณกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย เบอร์โทรศัพท์มือถือและรหัส PIN ที่คุณตั้งไว้
เบอร์โทรศัพท์มือถือถูกระงับจากระบบ 116Lotto.com ? หากเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณถูกระงับและไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากคุณกรอกข้อมูลผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด เพื่อรักษาความปลอดภัยของการใช้งาน และให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบและกลับมาเล่นเกมได้อีกครั้ง กรุณา ติดต่อแอดมิน เพื่อให้คำแนะนำและทำการช่วยเหลือ
7. โอนเงินแล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเงินต้องทำอย่างไร ?
กรณีเติมเงินผ่าน QR Code 1. ใช้ QR Code ที่หมดอายุแล้ว ? QR Code ที่สร้างขึ้นในแต่ละครั้งของการเติมเงินจะมีอายุ 3 นาทีเท่านั้น ถ้าใช้ QR Code ที่หมดอายุแล้ว ระบบจะไม่สามารถเติมเงินอัตโนมัติให้ได้ และหากใช้ QR Code ที่หมดอายุเติมเงินเข้ามาแล้ว กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อทำการแก้ไข 2. ใช้ QR Code ที่เคยใช้แล้ว ? QR Code ที่เคยใช้เติมเงินแล้วไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก ลูกค้าจึงต้องสร้าง QR Code ทุกครั้งที่ต้องการเติมเงิน หากคุณใช้ QR Code เก่าเติมเงินเข้ามาแล้ว กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไข 3. กรอกเลขพร้อมเพย์เข้ามาผ่านแอปธนาคาร แต่เกินเวลา 3 นาที หากคุณสร้าง QR Code มาแล้วเพื่อที่จะเติมเงิน แต่เมื่อคุณเข้าแอปธนาคารแล้วพิมพ์เลขบัญชีพร้อมเพย์ของ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ เข้ามาเอง เงินของคุณจะเข้ากระเป๋าเงินทอัตโนมัติก็ต่อเมื่อคุณเติมเงินเข้ามาภายในเวลาไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น
กรณีเติมเงินผ่านแอปบัญชีธนาคารหรือหมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท 1. เติมเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ไม่ได้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ? ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารปลายทางที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น หากลูกค้าโอนเข้าบัญชีธนาคารปลายทางอื่น ระบบจะไม่สามารถเติมเงินอัตโนมัติให้ท่านได้ กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อทำการแก้ไขปัญหา 2. บัญชีธนาคารของลูกค้าไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับทาง วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ? ในทุก ๆ ครั้งของการเติมเงิน ลูกค้าต้องใช้บัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ เท่านั้น หากไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับเรา ลูกค้้าสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเองที่หน้าการตั้งค่า 3. โอนเงินเข้ามาน้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด ? จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับเติมเงินอัตโนมัติคือ 20 บาท หากโอนเงินเข้ามาน้อยกว่านี้ กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไขปัญหา 4. ระบบเติมเงินอัตโนมัติขัดข้อง หากเกิดจากความผิดพลาดของระบบ วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อแสดงหลักฐานการโอนเงินและทำรายการเติมเงิน
8. ติดต่อแอดมิน วัน ซิกส์ทีน ล็อตโต้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร ?
ติดต่อผ่าน Line:
ติดต่อผ่าน Facebook: